Trang chủDu học IrelandHệ thống giáo dục ireland

Ireland là đất nước chú trọng đến sự phát triển giáo dục và có nền giáo dục lâu đời. Luôn coi giáo dục là nhân tố quan trọng trong sự phát triển toàn diện đất nước, trong kế hoạch phát triển quốc gia, giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư mạnh ...

470 lượt xem

Tổng quan về giáo dục ở Ai Len
Hệ thống Giáo dục Ai Len Ở Ai Len, giáo dục mang tính bắt buộc với người từ 6 đến 16 tuổi, hoặc cho tới khi học sinh học xong ba năm trung học. Tuy nhiên, hầu hết trẻ em bắt đầu học tiểu học lúc 4 tuổi. ...